Tjänster

Gräv- och schakttjänster

Vi hjälper dig med olika gräv- och schaktarbeten, som:

- Vägbrytning
- Anläggning av t.ex. gårdsplan eller ridbana
- Dikesrensning eller nya diken
- Markberedning
- Avlopp
- Husrivning
- Dränering

- Slyröjning med klippaggreat, vägar och åkerkant

- Anläggning av pool

Sprängarbeten
Transporter

- Transport av egna grävmaskiner till arbetsplats

- Flytt av skogskojor

- Snöplogning

Vi kan även hjälpa dig ur kniviga situationer :)

Vi utför sprängarbeten utanför planlagt område. Vi kan hjälpa till med sprängning av t.ex stenblock eller brytning av väg

© 2019 Larwe.se